Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@igpim.pl

Zarządzanie nieruchomościami – eksploatacja nieruchomości w kontekście prawa budowlanego

Informacje podstawowe

Termin: 26 listopada 2019 r. (wtorek) 9³º – 16³º

Cena: 480,00 zł

Miasto: Warszawa

 

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej, właścicieli nieruchomości, rzeczoznawców, zarządców i administratorów nieruchomości, pracowników spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, osoby prowadzące kontrole techniczne i okresowe utrzymania budynków, pracowników nadzoru technicznego i inwestorskiego, projektantów, kierowników budowy oraz wszystkich osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką.

Zajęcia prowadzi: Pan mgr inż. Jerzy Putkiewicz – posiadający uprawnienia  konstrukcyjno-budowlane, inst. sanitarne i elektryczne. Wieloletni Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Mazowiecki Wojewódzki  Inspektor Nadzoru Budowlanego, przez wiele lat kierował Biurem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej-Polskiej Izby Inżynierów  Budownictwa.

 

Warunki uczestnictwa

 1. Wypełnienie formularza on-line na stronie szkolenia.igpim.pl jest warunkiem wpisania osoby na listę uczestników  (po potwierdzeniu przez Organizatora dostępności miejsc).
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze dokonanie płatności za szkolenie.
 3. Po dokonaniu płatności przez Uczestnika oraz przesłaniu oświadczenia dotyczącego zwolnienia z VAT Organizator wystawia i przesyła Uczestnikowi fakturę  VAT
 4. Potwierdzenie realizacji szkolenia zostanie przesłane do Zgłaszającego, na podany adres e-mail na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 5. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, Organizator zwraca 100 % kosztów Uczestnicy, którzy nie odwołają pisemnie swojej nieobecności w szkoleniu do 7 dni przed jego rozpoczęciem, i nie wezmą udziału w szkoleniu mogą zostać obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
 6. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.

Koszt szkolenia

480,00zł +VAT.

Opłaty za Kurs należy przesłać na konto Instytutu:
Alior Bank  
85 2490 0005 0000 4530 6524 5505

W przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych stawka VAT wynosi 0%.
W pozostałych przypadkach obowiązuje 23% VAT

 

Termin szkolenia

Szkolenie odbędzie się w dniu   26  listopada  2019 r. (wtorek) od godz. 9³º do 16³º  w siedzibie instytutu w Warszawie, ul. Targowa 45.

Rejestracja

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

Wypełnij formularz

 

Więcej informacji:

Tel./fax 22 619-78-97, 22 619-13-50

Tel. kom.:510 158 150

E-mail: szkolenia@igpim.pl

 

Program szkolenia:

 1. Książka Obiektu Budowlanego – od lat nie nowelizowana – jak nie popełniać  błędu?
 2. Kontrole obowiązkowe obiektu budowlanego wynikające z ustaw: Prawo budowlane oraz O charakterystyce energetycznej budynków.
 3. Obowiązki właściciela zarządcy wynikające z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
 4. Obowiązki właściciela zarządcy wynikające z przepisów ppoż. i bhp. Omówienie podstawowych zasad warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 5. Pytania i dyskusja

 

Miejsce szkolenia