Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- eksploatacja nieruchomości w kontekście prawa budowlanego

Informacje podstawowe

Termin: 26 listopada 2019 r. (wtorek) 9³º – 16³º

Cena: 480,00zł

Miasto: Warszawa

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej, właścicieli nieruchomości, rzeczoznawców, zarządców i administratorów nieruchomości, pracowników spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, osoby prowadzące kontrole techniczne i okresowe utrzymania budynków, pracowników nadzoru technicznego i inwestorskiego, projektantów, kierowników budowy oraz wszystkich osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką.

Zajęcia prowadzi: Pan mgr inż. Jerzy Putkiewicz – posiadający uprawnienia  konstrukcyjno-budowlane, inst. sanitarne i elektryczne. Wieloletni Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Mazowiecki Wojewódzki  Inspektor Nadzoru Budowlanego, przez wiele lat kierował Biurem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej-Polskiej Izby Inżynierów  Budownictwa.

Warunki uczestnictwa

1. Przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia lub wypełnienie formularza on-line jest warunkiem wpisania osoby na listę uczestników .
2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wcześniejsze dokonanie płatności za kurs.
3. Po przyjęciu zgłoszenia i dokonaniu płatności przez Uczestnika Organizator wystawia i przesyła Uczestnikowi fakturę VAT.
4. Potwierdzenie realizacji kursu zostanie przesłane do Zgłaszającego, na podany adres e-mail na 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.
5. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w kursie do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, Organizator zwraca 100 % kosztów. Uczestnicy, którzy nie odwołają pisemnie swojej nieobecności w kursie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, i nie wezmą udziału w kursie mogą zostać obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.

6. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu. W przypadku odwołania kursu uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.

Termin szkolenia

Szkolenie odbędzie się w dniu   26  listopada  2019 r. (wtorek) od godz. 9³º do 16³º  w siedzibie instytutu w Warszawie, ul. Targowa 45.

Program szkolenia:

  1. Książka Obiektu Budowlanego – od lat nie nowelizowana – jak nie popełniać  błędu?
  2. Kontrole obowiązkowe obiektu budowlanego wynikające z ustaw: Prawo budowlane oraz O charakterystyce energetycznej budynków.
  3. Obowiązki właściciela zarządcy wynikające z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
  4. Obowiązki właściciela zarządcy wynikające z przepisów ppoż. i bhp. Omówienie podstawowych zasad warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  5. Pytania i dyskusja

Koszt szkolenia

Koszt uczestnictwa 1 osoby w   szkoleniu wynosi:  480,00zł +VAT.

W przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych stawka VAT wynosi 0%.
W pozostałych przypadkach obowiązuje 23% VAT

Opłaty za Kurs należy przesłać na konto Instytutu:
Alior Bank  
85 2490 0005 0000 4530 6524 5505

Rejestracja

Rejestracja online
Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

Wypełnij formularz

Zgłoszenia można też przesyłać pocztą.

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać na adres:

Instytut Rozwoju Miast i Regionów,

03-728 Warszawa,

ul. Targowa 45, pokój 27,

tel./fax 22 619-78-97, 22 619-13-50,  510 158 150

e-mail: szkolenia@igpim.pl.

Wymagane dokumenty: wypełniona Karta Zgłoszenia.

Miejsce szkolenia

IRMiR Warszawa

ADRES

MAPA

Targowa 45,
03-728 Warszawa,
Polska

Telefony

Email

510-158-150
22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

 

    Instytut cyklicznie organizuje szkolenia z dziedziny gospodarowania nieruchomościami i terenami zieleni, a także 60-godzinny kurs na Administratora Nieruchomości i Agenta w obrocie nieruchomościami oraz 200-godzinny kurs na Licencję Dyplomowanego Zarządcy Nieruchomości.