Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

Zarządzanie nieruchomościami a praktyczne aspekty wejścia w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych -RODO – szkolenie 17 kwietnia 2018

Instytut – jednostka resortowa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – organizuje w Warszawie szkolenie na temat: Zarządzanie nieruchomościami a praktyczne aspekty wejścia w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych -RODO

Program szkolenia skierowany jest do osób związanych z nieruchomościami, rzeczoznawców, zarządców i administratorów nieruchomości, pracowników spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot i administracji komunalnej. W trakcie szkolenia omówione zostaną praktyczne problemy z zakresu ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem nowych przepisów od maja 2018 roku, które muszą wdrożyć w/w pracownicy.

Szkolenie odbędzie się w dniu 17 kwietnia /wtorek/ 2018 roku od godz. 10.00 do 17.00 w Warszawie, ul. Targowa 45 – Praga Północ (wejście od ul. Targowej – domofon).

Program szkolenia

I. Wprowadzenie

1. Ustawa o ochronie danych osobowych.

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/we (RODO).

II. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych według RODO.

1. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych.

2. Zakres czasowy obowiązywania RODO w odniesieniu do danych już przetwarzanych.

3. Zarządca i administrator jako podmiot przetwarzający dane osobowe.

4. Umowa o przetwarzanie danych osobowych.

5. Obowiązki informacyjne zarządcy/administratora

6. Ocena skutków planowania operacji przetwarzania i obowiązek konsultacji z organem nadzoru.

7. Analiza ryzyka.

8. Notyfikacja naruszeń praw podmiotów danych.

9. Aktualizacja treści umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

10. Dostosowanie środków organizacyjnych, technicznych i IT do nowych wymogów.

11. Prawo do bycia zapomnianym oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

III. Środki ochrony prawnej

1. Odpowiedzialność administracyjna. Skarga do organu nadzorczego. Zasady postępowania przed organem nadzorczym.

2. Odpowiedzialność cywilna i karna. Postępowanie przed sądem.

3. System kar finansowych i zasady wymiaru kary.

IV. Panel dyskusyjny

Szkolenie przeprowadzi Kancelaria Prawna Powroźnik i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie. Kancelaria prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, audyty w zakresie spełniania wymogów prawnych w zakresie prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych oraz przygotowuje organizacje do wdrożenia nowych zasad ochrony danych osobowych. Specjalizuje się w zakresie prawa medycznego, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz obsługi postępowań sądowych ze szczególnym uwzględnieniem spraw cywilnych i dochodzenia wierzytelności. Prawnicy Kancelarii prowadzą także stałą obsługę prawną jednego z medycznych samorządów zawodowych.

Adwokat Wojciech Powroźnik, prowadzący praktykę w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji posiada certyfikat Audytora Wiodącego normy ISO 27001:2013.

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu  wynosi: 440,00  zł +23% VAT – zwolniony w przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 440,00 zł + 23% VAT. W przypadku braku uczestnictwa w szkoleniu dokonane wpłaty nie będą zwracane.

W ww. kosztach  materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i lunch.

Opłatę za udział w szkoleniu prosimy przesłać na konto: Alior Bank 85 2490 0005 0000 4530 6524 5505

Zgłoszenie na karcie uczestnictwa /karta w załączeniu/ prosimy wysłać na adres Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, ul. Targowa 45 , 03-728 Warszawa lub fax-em nr 22 619-78-97; 22 619 24 84; e-mail: szkolenia@igpim.pl  Informacje pod nr tel. 22 619 78 97; 22 677 30 92

Instytut cyklicznie prowadzi szkolenia z dziedziny gospodarowania nieruchomościami i terenami zieleni, a także 60-godzinny kurs na Administratora Nieruchomości i Agenta w obrocie nieruchomościami oraz 200-godzinny kurs na Licencję Dyplomowanego Zarządcę Nieruchomości.

Szczegółowe informacje na stronie Instytutu www.igpim.pl

Kierownik Zespołu

ds.  Szkoleń

Ewa Kosiba