Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@igpim.pl

Wspólnoty mieszkaniowe małe i duże – zarządzanie nieruchomościami w praktyce po zmianie prawa, według najnowszego orzecznictwa.

Informacje podstawowe

Termin: 20 listopada (środa)   9³º – 16³º

Cena: 430,00 zł

Miasto: Warszawa

 

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla firm świadczących usługę zarządzania dla wspólnot, dla zarządów wspólnot oraz dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.
Zasady działania dużej oraz małej wspólnoty mieszkaniowej po zmianie prawa, organy wspólnoty, kompetencje zarządu wspólnoty oraz organu uchwałodawczego, głosowanie nad uchwałami, przetwarzanie danych we wspólnocie a RODO, pozycja firmy zarządzającej i zakres przykładowej usługi zarządzania na zlecenie – to tylko wybrane zagadnienia, które zostaną poruszone podczas szkolenia.

Na Wspólnotę mieszkaniowa, prawo nakłada wiele obowiązków, w tym ustawę o własności lokali, oraz inne ustawy i przepisy. Firma zarządzająca natomiast odpowiada na zasadzie odpowiedzialności cywilnej, ale w pewnym zakresie również ponosi odpowiedzialność
z mocy sankcji karnych niektórych ustaw.
Zarząd wspólnoty ponosi ryzyko prawne, organizacyjne, finansowe i administracyjne, wynikające z zarządu nieruchomością wspólną; w celu zminimalizowania tego ryzyka jest konieczne wykonywanie procedur, czynności, uchwał, zgodnych z obowiązującym prawem. W związku z odpowiedzialnością kontraktową zarządca nieruchomości powinien dążyć do minimalizacji ryzyka. Wszystkie te kwestie, w związku z najnowszym orzecznictwem, zostaną omówione podczas szkolenia.

Prowadzący szkolenie: Bożena Kopeć

Wieloletni wykładowca specjalizujący się, zgodnie z wyższym wykształceniem uniwersyteckim, w tematyce rynku nieruchomości, w tym także w zakresie ekonomiki budownictwa i specyfiki różnych podmiotów rynku nieruchomości – i w tym zakresie doradca rynku nieruchomości. Wykładowca posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów, szkoleń, konferencji i seminariów dla różnych podmiotów, w tym dla zarządców nieruchomości.

Autorka wielu publikacji dotyczących aspektów prawnych i finansowych podmiotów działających na rynku nieruchomości, w tym wspólnot mieszkaniowych.

 

Warunki uczestnictwa

 1. Wypełnienie formularza on-line na stronie szkolenia.igpim.pl jest warunkiem wpisania osoby na listę uczestników  (po potwierdzeniu przez Organizatora dostępności miejsc).
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze dokonanie płatności za szkolenie.
 3. Po dokonaniu płatności przez Uczestnika oraz przesłaniu oświadczenia dotyczącego zwolnienia z VAT Organizator wystawia i przesyła Uczestnikowi fakturę  VAT
 4. Potwierdzenie realizacji szkolenia zostanie przesłane do Zgłaszającego, na podany adres e-mail na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 5. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, Organizator zwraca 100 % kosztów Uczestnicy, którzy nie odwołają pisemnie swojej nieobecności w szkoleniu do 7 dni przed jego rozpoczęciem, i nie wezmą udziału w szkoleniu mogą zostać obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
 6. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.

Koszt szkolenia

430,00zł +VAT.

Opłaty za Kurs należy przesłać na konto Instytutu:
Alior Bank  
85 2490 0005 0000 4530 6524 5505

W przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych stawka VAT wynosi 0%.
W pozostałych przypadkach obowiązuje 23% VAT

Termin szkolenia

Szkolenie odbędzie się w dniu 20 listopada /środa/ 2019 roku od godz. 9³º do 16³º

Rejestracja

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.
 

Wypełnij formularz

 

Więcej informacji:

Tel./fax 22 619-78-97, 22 619-13-50

Tel. kom.:510 158 150

E-mail: szkolenia@igpim.pl

 

Program szkolenia:

 1. Zasady gospodarki ekonomiczno-finansowej w nieruchomości (utrzymanie płynności finansowej, koszty i przychody w zależności od typu nieruchomości tj. czynsze, zaliczki, opłaty eksploatacyjne, dodatki mieszkaniowe). Windykacja należności.
 2. Planowanie ekonomiczno-finansowe – wykład z elementami zajęć praktycznych (Analiza i planowanie wykonania budżetu nieruchomości, wyliczanie zaliczek na media i eksploatację).
 3. Źródła finansowania nieruchomości i jej potencjał (energooszczędności).
 4. Wskazanie potencjalnych pożytków dla nieruchomości.
 5. Wykonywanie uchwał i dyrektyw oraz realizacja celów właściciela w zależności od typu nieruchomości (zasób komunalny, wspólnota, spółdzielnia).
 6. Przygotowywanie danych do zawierania umów na dostawę mediów.
 7. Prowadzenie dokumentacji w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami (ogłoszenia, zawiadomienia o zebraniach, protokoły z zebrań, projekty umów, plan gospodarczy, rozliczenia roczne, dane z odczytów urządzeń pomiarowych, inne).
 8. Podstawa sporządzania regulaminów naliczania/rozliczania mediów, tj. zużycia wody zimnej i ciepłej, ciepła do ogrzewania, energii elektrycznej i ich analiza.
 9. Przetwarzanie danych we wspólnocie-RODO.

 

Miejsce szkolenia