Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@igpim.pl

NEWS

Dyplomowany Zarządca Nieruchomości – Kurs specjalistyczny 200 godzin

Kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania nieruchomościami (200 godzin) Informacje podstawowe Termin: rozpoczęcie 23 listopada 2019 Cena: 2200 zł Promocja! Miasto: Warszawa Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.   Opis kursu Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem wyższym lub średnim, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności…
Przeczytaj więcej

Pośrednik w obrocie nieruchomościami – kurs 60 godzin

Informacje podstawowe Termin: rozpoczęcie 16 listopada 2019. Cena: 1100 zł Miasto: Warszawa Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.   Opis kursu Szkolenie przeznaczone jest dla osób z wykształceniem średnim lub wyższym, które zamierzają podjąć pracę w agencji nieruchomości lub pracują w zawodzie i chcą…
Przeczytaj więcej

Administrator Nieruchomości – kurs 60 godzin

Informacje podstawowe Termin: rozpoczęcie 15 października 2019. Cena: 1200 zł Miasto: Warszawa Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018. Opis kursu Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem średnim lub wyższym, którym powierzono zadanie administrowania nieruchomością (administratorzy nieruchomości, członkowie wspólnot mieszkaniowych, właściciele firm, administratorzy w…
Przeczytaj więcej

Cykl szkoleń “Inspektor Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym”

Opis szkoleń Program szkoleń skierowany jest do inwestorów, inspektorów nadzoru budowlanego, architektów krajobrazu i projektantów różnych branż, do pracowników samorządów lokalnych, absolwentów wydziałów urbanistyki, budownictwa, drogownictwa i architektury, ochrony środowiska, a także do przedsiębiorstw realizacji terenów zieleni i innych zainteresowanych osób. Uczestnictwo w 3 szkoleniach zakończone egzaminem gwarantuje otrzymanie Certyfikatu “Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie…
Przeczytaj więcej

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego – szkolenie 28 listopada 2019r.

Informacje podstawowe Termin:  28 listopada 2019 Cena: 400 zł Miasto: Warszawa Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.   Opis szkolenia Program szkolenia skierowany jest do pracowników urzędów gmin, do osób zajmujących się wynajmowaniem i zarządzaniem lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład zasobu gminy. Nowelizacja ustawy…
Przeczytaj więcej

Wspólnoty mieszkaniowe małe i duże – zarządzanie nieruchomościami w praktyce po zmianie prawa, według najnowszego orzecznictwa.

Informacje podstawowe Termin: 20 listopada (środa)   9³º – 16³º Cena: 430,00 zł Miasto: Warszawa   Opis szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla firm świadczących usługę zarządzania dla wspólnot, dla zarządów wspólnot oraz dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Zasady działania dużej oraz małej wspólnoty mieszkaniowej po zmianie prawa, organy wspólnoty, kompetencje zarządu wspólnoty oraz organu uchwałodawczego,…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie nieruchomościami – eksploatacja nieruchomości w kontekście prawa budowlanego

Informacje podstawowe Termin: 26 listopada 2019 r. (wtorek) 9³º – 16³º Cena: 480,00 zł Miasto: Warszawa   Opis szkolenia Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej, właścicieli nieruchomości, rzeczoznawców, zarządców i administratorów nieruchomości, pracowników spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, osoby prowadzące kontrole techniczne i okresowe utrzymania budynków, pracowników nadzoru technicznego i inwestorskiego, projektantów, kierowników budowy oraz…
Przeczytaj więcej

Jak prawidłowo prowadzić zebranie wspólnoty mieszkaniowej

Informacje podstawowe Termin: 03 grudnia (wtorek)  godz. 9³º – 16³º Cena: 420,00 zł Miasto: Warszawa   Opis szkolenia Program szkolenia skierowany jest do zarządców, administratorów nieruchomości, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz przedstawicieli spółdzielni i zasobów komunalnych (gminy, urzędy miast), których lokale znajdują się w zasobach wspólnot mieszkaniowych. Wykład poprowadzi Pani Bożena Kopeć– Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada…
Przeczytaj więcej

Szczegółowy program szkolenia “Jak prawidłowo prowadzić zebranie wspólnoty mieszkaniowej”

 I   Przepisy prawa regulujące wzajemne relacje zarządca – zarząd wspólnoty      – ustawa o gospodarce nieruchomościami      – ustawa o własności lokali      – kodeks cywilny      – umowa o zarządzanie  II   Przygotowanie do zebrania      –  sprawozdanie zarządu lub zarządcy      – plan gospodarczy      – projekty uchwał      – porządek obrad      – …
Przeczytaj więcej

Szczególowy program szkolenia Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

Omówienie zmienionych i nowych pojęć ustawowych. Powstanie stosunku najmu: – najem umowny, – najem ustawowy. Warunki ubiegania się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Wyjaśnienie pojęcia „zamieszkiwanie” stosowanego np. przy: ubieganiu się o najem lokalu, wypowiedzeniu najmu z tytułu niezamieszkiwania czy też przy wstąpieniu…
Przeczytaj więcej