Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@igpim.pl

NEWS

Administrator Nieruchomości – kurs 60 godzin

Informacje podstawowe Termin: rozpoczęcie 3 listopada 2020 r. Cena: 1300 zł Promocja!!! Miasto: Warszawa Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018. Opis kursu Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem średnim lub wyższym, którym powierzono zadanie administrowania nieruchomością (administratorzy nieruchomości, członkowie wspólnot mieszkaniowych, właściciele firm,…
Przeczytaj więcej

Dyplomowany Zarządca Nieruchomości – Kurs specjalistyczny 200 godzin

Kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania nieruchomościami (200 godzin) Informacje podstawowe Termin: rozpoczęcie 19 września 2020 r. Cena: 2500 zł Miasto: Warszawa Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.   Opis kursu Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem wyższym lub średnim, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności…
Przeczytaj więcej

Szczegółowy program szkolenia “Jak prawidłowo prowadzić zebranie wspólnoty mieszkaniowej”

 I   Przepisy prawa regulujące wzajemne relacje zarządca – zarząd wspólnoty      – ustawa o gospodarce nieruchomościami      – ustawa o własności lokali      – kodeks cywilny      – umowa o zarządzanie  II   Przygotowanie do zebrania      –  sprawozdanie zarządu lub zarządcy      – plan gospodarczy      – projekty uchwał      – porządek obrad      – …
Przeczytaj więcej

Szczególowy program szkolenia Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

Omówienie zmienionych i nowych pojęć ustawowych. Powstanie stosunku najmu: – najem umowny, – najem ustawowy. Warunki ubiegania się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Wyjaśnienie pojęcia „zamieszkiwanie” stosowanego np. przy: ubieganiu się o najem lokalu, wypowiedzeniu najmu z tytułu niezamieszkiwania czy też przy wstąpieniu…
Przeczytaj więcej

Szczegółowy program kursu Administrator Nieruchomości

BLOK I/A– Aktualne przepisy prawne administrowania i zarządzania nieruchomościami – cz.1 1. Podstawowe akty prawne związane z rynkiem nieruchomości 1.1. Ustawa o własności lokali 1.2. Ustawa o ochronie praw lokatorów 1.3. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych 2. Sytuacja prawna osób wykonujących czynności administratora w nieruchomości po zmianie Ustawy o gospodarce nieruchomościami (deregulacja) 2.1. Umowa o zarządzanie…
Przeczytaj więcej

Szczegółowy program kursu pośrednik w obrocie nieruchomościami

BLOK I – Uwarunkowania prawne wykonywania pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 12.10.2019 r. (sobota) – godz. 9.00-17.00 1.1. Regulacje prawne zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami 1.1.1. Definicje ustawowe 1.1.2. Standardy zawodowe i kodeks etyki 1.1.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1.1.4. Organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami 1.1.5. Zasady udzielania licencji zawodowych przez organizacje zrzeszające pośredników w obrocie…
Przeczytaj więcej

Szczegółowy program kursu “Dyplomowany zarządca nieruchomości 200h”

I. Zarządzanie nieruchomościami jako działalność zawodowa 1. Status prawny zarządcy nieruchomości 2. Zakres czynności zarządcy 3. Kształcenie teoretyczne i praktyczne 4. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych 5. Jakość zarządzania, pojęcie szczególnej staranności 6. Organizowanie się środowiska zarządców nieruchomości 7. Standardy zawodowe i kodeks etyki zawodowej zarządcy nieruchomości II. Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości 1. Mienie jako kategoria…
Przeczytaj więcej

Proces projektowania, a nasadzenia drzew w mieście

Akcje nasadzeń drzew w mieście często odbywają się poza klasycznym procesem projektowania zieleni. Pominięcie tego procesu skutkuje błędami we właściwym wkomponowaniu drzew w przestrzeń miasta. Instytut Rozwoju Miast i Regionów  (d. IGPiM) przeprowadził badania dotyczące analizy projektowania i oceny nasadzeń w ramach wybranych akcji na warszawskiej Pradze Północ. Analiza obejmowała akcje „Milion drzew dla Warszawy”(ogólnomiejski…
Przeczytaj więcej

Stewardship mapping – nowe zarządzanie środowiskiem w mieście

Stewardship mapping (w skrócie stew-mapping) jest nową w Polsce metodą określania zaangażowanie społeczności miejskich w działania na rzecz środowiska przyrodniczego. Koncepcja stewardship łączy gospodarkę przestrzenią i zieleń miejską z działaniami organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz podmiotów niepublicznych czy biznesowych. Oparta jest na koncepcji urban environmental  i odnosi się do systemu społeczno-przyrodniczego miasta (Westphal L.M. i…
Przeczytaj więcej

Mieszkalnictwo społeczne. Raport o stanie polskich miast

Czy wiesz że…  „Mieszkalnictwo społeczne. Raport o stanie polskich miast” autorstwa dr Aliny Muzioł-Węcławowicz i Kamila Nowaka został opublikowany przez Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR. Publikacja, wieńcząca najbardziej kompleksowe do tej pory badania polityki mieszkaniowej gmin w Polsce, zwraca uwagę na szczególną potrzebę rozwoju mieszkalnictwa społecznego ze względu na jego wpływ na ograniczenie depopulacji i poprawę…
Przeczytaj więcej