Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

Projektowanie w otoczeniu drzew- Inżynieryjne metody poprawy warunków siedliskowych drzew miejskich. – szkolenie

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurami, metodami i technologiami ochrony drzew na terenie budowy. Przedstawione zostaną rozwiązania inżynierskie oraz przyrodnicze działania rehabilitacyjne dla prawidłowej ochrony drzew.

Warunki uczestnictwa

1. Przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia lub wypełnienie formularza on-line jest warunkiem wpisania osoby na listę uczestników .
2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wcześniejsze dokonanie płatności za kurs.
3. Po przyjęciu zgłoszenia i dokonaniu płatności przez Uczestnika Organizator wystawia i przesyła Uczestnikowi fakturę VAT.
4. Potwierdzenie realizacji kursu zostanie przesłane do Zgłaszającego, na podany adres e-mail na 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.
5. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w kursie do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, Organizator zwraca 100 % kosztów. Uczestnicy, którzy nie odwołają pisemnie swojej nieobecności w kursie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, i nie wezmą udziału w kursie mogą zostać obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
6. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu. W przypadku odwołania kursu uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.

Koszt szkolenia

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu  wynosi: 490,00 +VAT
W przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych stawka VAT wynosi 0%.
W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi   490,00 zł + 23% VAT.
W przypadku braku uczestnictwa w szkoleniu dokonane wpłaty nie będą zwracane .
W   ww. kosztach  materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i lunch. 

Termin szkolenia

Data: 12 marca 2019 9:30 

Rejestracja

Rejestracja online
Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

Brak miejsc

Rejestracji można też dokonać pocztą.

Brak miejsc

Program szkolenia:

 

9:30-9:40             –Wprowadzenie

 dr inż. Marzena Suchocka

9:40-10:30          –Wartość kompensacyjna i korzyści z drzew miejskich

prof. Halina Barbara Szczepanowska

10:30-12:00        –Wymagania rozwojowe drzew w kontekście inwestycji

dr inż. Marzena Suchocka

12:00-12:30         —lunch
12:3014:00         –Przegląd technik projektowych oraz technologii zmniejszających wpływ infrastruktury na drzewa 

dr inż. Marzena Suchocka

14:0015:00         –Projekt przebudowy ul. Pszeczelińskiej w Brwinowie. Prezentacja przyjaznego drzewom rozwiązania zamiennego i jego zalet.

mgr inż. Adam Rączkowski projektant drogowy przebudowy ul. Pszczelińskiej, AR-BUD

15:00-16:00         –Warsztaty rozwiązywania konfliktu pomiędzy infrastrukturą, a drzewami

mgr Leszek Sobczyński

16:0016:30          –Pytania i dyskusja

 

Miejsce szkolenia

IRMiR Warszawa

ADRES

MAPA

Targowa 45,
03-728 Warszawa,
Polska

Telefony

Email

510-158-150
22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl