Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO z dnia 22.03.2018 r.

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie –  organizuje szkolenie nt:
NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO z dnia 22.03.2018 r.

Opis szkolenia

NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO z dnia 22.03.2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. OMÓWIENIE obowiązujących przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów.
Program szkolenia skierowany jest do pracowników urzędów gmin, do osób zajmujących się wynajmowaniem i zarządzaniem lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład zasobu gminy.  

Wykład poprowadzi: Pani Henryka Bujkowska- długoletni pracownik i legislator w zakresie w/w problematyki, prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa.

Warunki uczestnictwa

1. Przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia lub wypełnienie formularza on-line jest warunkiem wpisania osoby na listę uczestników .
2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wcześniejsze dokonanie płatności za kurs.
3. Po przyjęciu zgłoszenia i dokonaniu płatności przez Uczestnika Organizator wystawia i przesyła Uczestnikowi fakturę VAT.
4. Potwierdzenie realizacji kursu zostanie przesłane do Zgłaszającego, na podany adres e-mail na 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.
5. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w kursie do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, Organizator zwraca 100 % kosztów. Uczestnicy, którzy nie odwołają pisemnie swojej nieobecności w kursie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, i nie wezmą udziału w kursie mogą zostać obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
6. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu. W przypadku odwołania kursu uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.

Termin szkolenia

Szkolenie odbędzie się w dniu 29 października 2018 r. (poniedziałek) od godz. 9³º do 16³º w siedzibie instytutu w Warszawie, ul. Targowa 45.

Koszt szkolenia

Koszt uczestnictwa 1 osoby w   szkoleniu wynosi:  400,00zł+VAT.

W przypadku finansowania szkolenia pracowniczego ze środków publicznych co najmniej w 70 % stawka VAT wynosi 0%.

W ramach opłaty za szkolenie uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i lunch.

Opłatę za udział w szkoleniu należy przesłać na konto Instytutu w banku:
Alior Bank S.A.
numer 85 2490 0005 0000 4530 6524 5505.

Rejestracja

Zgłoszenia można przesyłać pocztą.

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać na adres:

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa,

03-728 Warszawa,

ul. Targowa 45, pokój 27,

tel./fax 22 619-78-97, 22 619-13-50,  510 158 150

e-mail: szkolenia@igpim.pl.

Wymagane dokumenty: wypełniona Karta Zgłoszenia.

Program szkolenia:

 

  1. Omówienie zmienionych i nowych pojęć ustawowych.
  2. Powstanie stosunku najmu:

– najem umowny,

– najem ustawowy.

Warunki ubiegania się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Wyjaśnienie pojęcia „zamieszkiwanie” stosowanego np. przy: ubieganiu się o najem lokalu, wypowiedzeniu najmu z tytułu niezamieszkiwania czy też przy wstąpieniu w najem po śmierci najemcy.

  1. Pozbawienie lokatora tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego przez właściciela:

– wypowiedzenie ( w tym m.in. nadmetraż, miejscowość pobliska),

negocjacje w zakresie rozwiązania stosunku prawnego,

powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu.

  1. Najem socjalny lokalu na podstawie prawomocnego wyroku sądowego:

– skuteczność oferty zawarcia umowy najmu na lokal socjalny,

Pełny program

Miejsce szkolenia

KIPPiM Warszawa

ADRES

MAPA

Targowa 45,
03-728 Warszawa,
Polska

Telefony

Email

510-158-150
22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

 

    Instytut cyklicznie organizuje szkolenia z dziedziny gospodarowania nieruchomościami i terenami zieleni, a także 60-godzinny kurs na Administratora Nieruchomości i Agenta w obrocie nieruchomościami oraz 200-godzinny kurs na Licencję Dyplomowanego Zarządcy Nieruchomości.

Kierownik Zespołu Szkoleń

Ewa Kosiba

 

 

Dodaj komentarz