Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@igpim.pl

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego – szkolenie 5 listopada 2019r.

Informacje podstawowe

Termin: 5 listopada 2019

Cena: 400 zł

Miasto: Warszawa

Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.

 

Opis szkolenia

Program szkolenia skierowany jest do pracowników urzędów gmin, do osób zajmujących się wynajmowaniem i zarządzaniem lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład zasobu gminy. Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 22.03.2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Omówienie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów.

Wykład poprowadzi: Pani Henryka Bujkowska- długoletni pracownik i legislator w zakresie w/w problematyki, prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa.

 

Warunki uczestnictwa

 1. Przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia lub wypełnienie formularza on-line jest warunkiem wpisania osoby na listę uczestników.
 2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wcześniejsze dokonanie płatności za kurs.
 3. Po przyjęciu zgłoszenia i dokonaniu płatności przez Uczestnika Organizator wystawia i przesyła Uczestnikowi fakturę VAT.
 4. Potwierdzenie realizacji kursu zostanie przesłane do Zgłaszającego, na podany adres e-mail na 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.
 5. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w kursie do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, Organizator zwraca 100 % kosztów. Uczestnicy, którzy nie odwołają pisemnie swojej nieobecności w kursie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, i nie wezmą udziału w kursie mogą zostać obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
 6. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu. W przypadku odwołania kursu uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.

 

Koszt szkolenia

400 zł +VAT.

Opłaty za Kurs należy przesłać na konto Instytutu:
Alior Bank  
85 2490 0005 0000 4530 6524 5505

W przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych stawka VAT wynosi 0%.
W pozostałych przypadkach obowiązuje 23% VAT.

Termin szkolenia

Szkolenie odbędzie się w dniu 5 listopada 2019 r.  od godz. 9³º do 16³º w siedzibie instytutu w Warszawie, ul. Targowa 45.


Rejestracja

Rejestracja online
Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

Wypełnij formularz

Zgłoszenia można też dokonać pocztą.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów, 03-728 Warszawa, ul. Targowa 45, pokój 27.

Wymagane dokumenty: wypełniona Karta Zgłoszenia.

Więcej informacji:

Tel./fax 22 619-78-97, 22 619-13-50

Tel. kom.:510 158 150

E-mail: szkolenia@igpim.pl

 

Program szkolenia:

 1. Omówienie zmienionych i nowych pojęć ustawowych.
 2. Powstanie stosunku najmu.
 3. Pozbawienie lokatora tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego przez właściciela.
 4. Najem socjalny lokalu na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.
 5. Najem pomieszczenia tymczasowego w związku z prawomocnym wyrokiem sądowym.
 6. Obowiązek osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego do uiszczania odszkodowania.
 7. Obowiązek odszkodowawczy gminy względem właściciela z tytułu niedostarczenia lokalu osobom uprawnionym do najmu socjalnego lokalu lub pomieszczenia tymczasowego.
 8. Czynsze.
 9. Uchwały rad gmin w związku z wymienioną problematyką.
 10. Omówienie spraw dotyczących najmu lokali na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
 11. Omówienie spraw uregulowanych przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisami wykonawczymi.
 12. Możliwość omówienia najmu instytucjonalnego i najmu okazjonalnego.
 13. Pytania i dyskusja.

 

Miejsce zajęć

 

Dodaj komentarz