Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@igpim.pl

Kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania nieruchomościami (200 godzin)

Kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania nieruchomościami (200 godzin)

Informacje podstawowe

Termin: rozpoczęcie 19 października 2019

Cena: 2200 zł Promocja!

Miasto: Warszawa

Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.

 

Opis kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem wyższym lub średnim, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności do zarządzania nieruchomościami różnego typu, którym powierzono zadanie zarządzania nieruchomościami, bądź poszukują pracy w charakterze zarządcy lub administratora nieruchomości.

Dwuetapowe szkolenie zostało oparte na obowiązujących do końca 2013 r. minimalnych wymogach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, doświadczeniach Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i szkół wyższych – z uwzględnieniem standardów europejskich, w szczególności CEPI (Europejskiej Rady ds. Zawodów Nieruchomościowych) oraz doświadczeń amerykańskich, w szczególności IREM (Instytutu Zarządzania Nieruchomościami w Chicago).

Program szkolenia i certyfikowania zarządców nieruchomości został opracowany w wyniku porozumienia trzech największych w Polsce organizacji zrzeszających zarządców nieruchomości: Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych oraz Polskiej Federacji Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości. Federacje te reprezentują ponad 90% zrzeszonych stowarzyszeń zarządców nieruchomości. Federacje prowadzą na platformie internetowej wspólny Rejestr Zarządców Nieruchomości i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Po ukończeniu Kursu i odbyciu szkolenia praktycznego – absolwent uzyskuje tytuł “Dyplomowany Zarządca Nieruchomości” potwierdzający kwalifikacje zawodowe – wydawany przez Polską Federację Zarządców Nieruchomości. Nasi absolwenci uzyskali już jako pierwsi – w 2014 roku tytuł “Dyplomowanego Zarządcy Nieruchomości”. Ich świadectwa kompetencji zawodowych mają pierwsze numery zaczynające się od nr PF/30001.

Warunkiem otrzymania Dyplomu jest uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego (zdanie egzaminów po ukończeniu Kursu i po odbyciu 130-godzinnego szkolenia praktycznego: 100 godz. zajęć praktycznych i 30 godz. pracy własnej).

Dwuetapowe szkolenie zapewnia ciągłość funkcjonowania zawodu zarządcy nieruchomości w nowych realiach rynkowych po deregulacji zawodu. Uczestnik szkolenia może jednak dokonać wyboru, tj. ukończyć tylko kurs stanowiący szkolenie teoretyczne i otrzymać zaświadczenie potwierdzające ukończenie tego etapu szkolenia albo ukończyć pełen kurs, czyli odbyć również szkolenie praktyczne.

 

Warunki uczestnictwa

 1. Przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia lub wypełnienie formularza on-line jest warunkiem wpisania osoby na listę uczestników.
 2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wcześniejsze dokonanie płatności za kurs.
 3. Po przyjęciu zgłoszenia i dokonaniu płatności przez Uczestnika Organizator wystawia i przesyła Uczestnikowi fakturę VAT.
 4. Potwierdzenie realizacji kursu zostanie przesłane do Zgłaszającego, na podany adres e-mail na 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.
 5. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w kursie do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, Organizator zwraca 100 % kosztów. Uczestnicy, którzy nie odwołają pisemnie swojej nieobecności w kursie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, i nie wezmą udziału w kursie mogą zostać obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
 6. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu. W przypadku odwołania kursu uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.

 

Koszt kursu

2 400,- zł + VAT

W przypadku jednorazowej wpłaty do dnia 30.09.2019 r. koszt kursu wynosi 2.200,00 zł + VAT.

Opłaty za Kurs należy przesłać na konto Instytutu:

85 2490 0005 0000 4530 6524 5505 (Alior Bank)

Płatność w ratach:

I rata w kwocie 1.200,00 zł + VAT do dnia 30.09.2019 r.

II rata w kwocie 1.200,00 zł + VAT do dnia 31.01.2020 r.

W przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych stawka VAT wynosi 0%.

W pozostałych przypadkach obowiązuje 23% VAT

 

Terminy zjazdów

 • 19-20 października 2019 r.
 • 23-24 listopada 2019 r.
 • 7-8 grudnia 2019 r.
 • 18-19 stycznia 2020 r.
 • 1-2 lutego 2020 r.
 • 15-16 lutego 2020 r.
 • 29 lutego – 1 marca 2020 r.
 • 14-15 marca 2020 r.
 • 28-29 marca 2020 r.

Rozpoczęcie Kursu nastąpi 19 października 2019, a zakończenie 29 marca 2020 roku.

 

Rejestracja

Rejestracja online

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

                                    

Wypełnij formularz

 

Rejestracji można też dokonać pocztą:

Instytut Rozwoju Miast i Regionów, 03-728 Warszawa, ul. Targowa 45, pokój 27.

Wymagane dokumenty: wypełniona Karta Zgłoszenia

Więcej informacji:

Tel./fax 22 619-78-97, 22 619-13-50

Tel. kom.:510 158 150

E-mail: szkolenia@igpim.pl

 

Ramowy program Kursu

 1. Zarządzanie nieruchomościami jako działalność zawodowa
 2. Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości
 3. Stosunki cywilno-prawne
 4. Własności inne prawa rzeczowe
 5. Gospodarka nieruchomościami
 6. Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami
 7. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 8. Wybrane zagadnienia z wiedzy ekonomicznej
 9. Postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne
 10. Źródła informacji o nieruchomościach
 11. Zarządzanie ekonomiczno-finansowe
 12. Przejmowanie nieruchomości do zarządzania
 13. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
 14. Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
 15. Wycena nieruchomości – wybrane zagadnienia
 16. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami– wybrane zagadnienia
 17. Doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami
 18. Podstawowe informacje o zarządzaniu nieruchomościami w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 19. Plan zarządzania nieruchomości

Szczegółowy program kursu

 

Miejsce zajęć