Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@igpim.pl

Jak prawidłowo prowadzić zebranie wspólnoty mieszkaniowej

Informacje podstawowe

Termin: 03 grudnia (wtorek)  godz. 9³º – 16³º

Cena: 420,00 zł

Miasto: Warszawa

 

Opis szkolenia

Program szkolenia skierowany jest do zarządców, administratorów nieruchomości, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz przedstawicieli spółdzielni i zasobów komunalnych (gminy, urzędy miast), których lokale znajdują się w zasobach wspólnot mieszkaniowych.

Wykład poprowadzi Pani Bożena Kopeć– Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 22011 oraz licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami Nr 9201. Pracuje w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczy w realizacji projektów deweloperskich, zarządza nieruchomościami deweloperskimi, wspólnotami mieszkaniowymi oraz uczestniczy w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Jest biegłym przy Sądzie Okręgowym z zakresu zarzadzania nieruchomościami. Autorka licznych publikacji oraz współautor miesięcznika “Nieruchomości”, wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości, członek Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „RONDO” przy PFRN w Warszawie.

 

Warunki uczestnictwa

 1. Wypełnienie formularza on-line na stronie szkolenia.igpim.pl jest warunkiem wpisania osoby na listę uczestników  (po potwierdzeniu przez Organizatora dostępności miejsc).
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze dokonanie płatności za szkolenie.
 3. Po dokonaniu płatności przez Uczestnika oraz przesłaniu oświadczenia dotyczącego zwolnienia z VAT Organizator wystawia i przesyła Uczestnikowi fakturę  VAT
 4. Potwierdzenie realizacji szkolenia zostanie przesłane do Zgłaszającego, na podany adres e-mail na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 5. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, Organizator zwraca 100 % kosztów Uczestnicy, którzy nie odwołają pisemnie swojej nieobecności w szkoleniu do 7 dni przed jego rozpoczęciem, i nie wezmą udziału w szkoleniu mogą zostać obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
 6. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.


 

Koszt szkolenia

420 zł +VAT.

Opłaty za Kurs należy przesłać na konto Instytutu:

85 2490 0005 0000 4530 6524 5505 (Alior Bank)

W przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych stawka VAT wynosi 0%.

W pozostałych przypadkach obowiązuje 23% VAT

 

Termin szkolenia

03 grudnia 2019  od godz. 9³º do 16³º

Rejestracja

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.
 

Wypełnij formularz

 

Więcej informacji:

Tel./fax 22 619-78-97, 22 619-13-50

Tel. kom.:510 158 150

E-mail: szkolenia@igpim.pl

 

Ramowy program szkolenia:

 1. Przepisy prawa regulujące wzajemne relacje zarządca – zarząd wspólnoty.
 2. Przygotowanie do zebrania.
 3. Zwołanie i przeprowadzenie zebrania.
 4. Działania po zebraniu.
 5. Realizacja przyjętych uchwał i wniosków.
 6. Podsumowanie i zamknięcie zebrania.
 7. Elementy budowania wizerunku Zarządcy i wzmacniania dobrych relacji z zarządem / właścicielami lokali.

Szczegółowy program szkolenia

Miejsce szkolenia