Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

Gospodarka drzewostanem w procesie inwestycyjnym Projekt Ochrony Drzew (POD). – szkolenie

Opis szkolenia

Na szkoleniu przedstawione będą wymagania rozwojowe drzew oraz metody oceny ich szans przeżycia,
kryteria kwalifikacji do adaptacji lub usunięcia na etapie planowania i projektowania inwestycji.

Warunki uczestnictwa

1. Przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia lub wypełnienie formularza on-line jest warunkiem wpisania osoby na listę uczestników .
2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wcześniejsze dokonanie płatności za kurs.
3. Po przyjęciu zgłoszenia i dokonaniu płatności przez Uczestnika Organizator wystawia i przesyła Uczestnikowi fakturę VAT.
4. Potwierdzenie realizacji kursu zostanie przesłane do Zgłaszającego, na podany adres e-mail na 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.
5. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w kursie do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, Organizator zwraca 100 % kosztów. Uczestnicy, którzy nie odwołają pisemnie swojej nieobecności w kursie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, i nie wezmą udziału w kursie mogą zostać obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
6. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu. W przypadku odwołania kursu uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.

Koszt szkolenia

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu  wynosi: 

490,00 zł -płatność do dnia 15.09.2019r.*

590.00 zł -płatność od 16.09.2019r. *

*Obowiązuje data zaksięgowania przelewu.

W przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych stawka vat wynosi 0%.
W pozostałych przypadkach do kosztu szkolenia należy doliczyć 23% VAT.
W przypadku braku uczestnictwa w szkoleniu dokonane wpłaty nie będą zwracane .
W   ww. kosztach  materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy. 

Termin szkolenia

Data: 29 października 2019 r. (wtorek) od godz. 9³º

Rejestracja

Rejestracja online
Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.
 
Wypełnij formularz

Zgłoszenia można też przesyłać pocztą.

Zgłoszenie uczestnictwa w formie karty zgłoszenia należy przesłać na adres:

Instytut Rozwoju Miast i Regionów,
03-728 Warszawa,
ul. Targowa 45, pokój 27,

tel./fax 22 619-78-97, 22 619-13-50,  510 158 150
e-mail: szkolenia@igpim.pl.

Wymagane dokumenty: wypełniona Karta Zgłoszenia.

Program szkolenia:

9:30-9:40       –Wprowadzenie

dr inż. Marzena Suchocka

9:40-11:00     –Procesy legislacyjne w zakresie drzewostanów miejskich jako element racjonalnej 
gospodarki 

prof. Halina Barbara Szczepanowska

11:0012:00   –Dokumenty projektowe, które umożliwiają ochronę drzew 

Konserwator ds. Zabytkowej Zieleni Krystyna Ładyżyńska-Adamowicz

12:0013:45   –Kryteria kwalifikacji drzew do pozostawienia i usunięcia  

dr inż. Marzena Suchocka

14:00-14:30    –Przerwa
14:30-16:00   –Ocena drzew przed inwestycją w kontekście ich szans rozwoju
po zakończeniu prac budowlanych 

dr inż. Marzena Suchocka

16:0016:30   –Pytania i dyskusja

 

Miejsce szkolenia

IRMiR Warszawa

ADRES

MAPA

Targowa 45,
03-728 Warszawa,
Polska

Telefony

Email

510-158-150
22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl