Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

Gospodarka drzewostanem w procesie inwestycyjnym Projekt Ochrony Drzew (POD). – szkolenie

Gospodarka drzewostanem w procesie inwestycyjnym Projekt Ochrony Drzew (POD).

Opis szkolenia

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (po połączeniu IGPiM i IRM) jest Instytutem badawczym  nadzorowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Organizujemy w Warszawie na ul. Targowej 45 szkolenia o zróżnicowanej tematyce. Zajmujemy się organizacją szkoleń od lat 90.

Na szkoleniu przedstawione będą wymagania rozwojowe drzew oraz metody oceny ich szans przeżycia,
kryteria kwalifikacji do adaptacji lub usunięcia na etapie planowania i projektowania inwestycji.

Warunki uczestnictwa

1. Przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia lub wypełnienie formularza on-line jest warunkiem wpisania osoby na listę uczestników .
2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wcześniejsze dokonanie płatności za kurs.
3. Po przyjęciu zgłoszenia i dokonaniu płatności przez Uczestnika Organizator wystawia i przesyła Uczestnikowi fakturę VAT.
4. Potwierdzenie realizacji kursu zostanie przesłane do Zgłaszającego, na podany adres e-mail na 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.
5. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w kursie do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, Organizator zwraca 100 % kosztów. Uczestnicy, którzy nie odwołają pisemnie swojej nieobecności w kursie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, i nie wezmą udziału w kursie mogą zostać obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
6. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu. W przypadku odwołania kursu uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.

Koszt szkolenia

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu  wynosi: 490,00  zł + VAT 
W przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych stawka vat wynosi 0%.
W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi   490,00 zł + 23% VAT.
W przypadku braku uczestnictwa w szkoleniu dokonane wpłaty nie będą zwracane .
W   ww. kosztach  materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i lunch. 

Termin szkolenia

Data: 29 listopada 2018 9:30 – brak miejsc

Data: 28 marca 2019 9:30

Rejestracja

Rejestracja online
Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.
 
Wypełnij formularz

Zgłoszenia można też przesyłać pocztą.

Zgłoszenie uczestnictwa w formie karty zgłoszenia należy przesłać na adres:

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa,
03-728 Warszawa,
ul. Targowa 45, pokój 27,

tel./fax 22 619-78-97, 22 619-13-50,  510 158 150
e-mail: szkolenia@igpim.pl.

Wymagane dokumenty: wypełniona Karta Zgłoszenia.

Program szkolenia:

9:30-9:40       –Wprowadzenie

dr inż. Marzena Suchocka

9:40-11:00     –Procesy legislacyjne w zakresie drzewostanów miejskich jako element racjonalnej 
gospodarki 

prof. Halina Barbara Szczepanowska

11:0012:00   –Dokumenty projektowe, które umożliwiają ochronę drzew 

Konserwator ds. Zabytkowej Zieleni Krystyna Ładyżyńska-Adamowicz

12:0013:45   –Kryteria kwalifikacji drzew do pozostawienia i usunięcia  

dr inż. Marzena Suchocka

14:00-14:30    –Lunch
14:30-16:00   –Ocena drzew przed inwestycją w kontekście ich szans rozwoju
po zakończeniu prac budowlanych 

dr inż. Marzena Suchocka

16:0016:30   –Pytania i dyskusja

 

Miejsce szkolenia

KIPPiM Warszawa

ADRES

MAPA

Targowa 45,
03-728 Warszawa,
Polska

Telefony

Email

510-158-150
22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl