Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

Dyplomowany Zarządca Nieruchomości – Kurs specjalistyczny

Dyplomowany Zarządca Nieruchomości – Kurs specjalistyczny

Opis kursu

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (po połączeniu IGPiM i IRM) jest Instytutem badawczym  nadzorowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Organizujemy w Warszawie na ul. Targowej 45 szkolenia o zróżnicowanej tematyce. Zajmujemy się organizacją szkoleń od lat 90.

200-godzinny Kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania nieruchomościami. 

Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem wyższym lub średnim, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności do zarządzania nieruchomościami różnego typu, którym powierzono zadanie zarządzania nieruchomościami, bądź poszukują pracy w charakterze zarządcy lub administratora nieruchomości.

Po ukończeniu Kursu i odbyciu szkolenia praktycznego – absolwent uzyskuje tytuł “Dyplomowany Zarządca Nieruchomości” potwierdzający kwalifikacje zawodowe – wydawany przez Polską Federację Zarządców Nieruchomości.Więcej szczegółów

 

Nasi absolwenci uzyskali już jako pierwsi – w 2014 roku tytuł “Dyplomowanego Zarządcy Nieruchomości”. Ich świadectwa kompetencji zawodowych mają pierwsze numery zaczynające się od nr PF/30001.

Dofinansowanie/ nawet w 100%/  z funduszy Urzędu Pracy
KIPPiM jest wpisany do rejestru instytucji  szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018

Warunki uczestnictwa

1. Przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia lub wypełnienie formularza on-line jest warunkiem wpisania osoby na listę uczestników .
2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wcześniejsze dokonanie płatności za kurs.
3. Po przyjęciu zgłoszenia i dokonaniu płatności przez Uczestnika Organizator wystawia i przesyła Uczestnikowi fakturę VAT.
4. Potwierdzenie realizacji kursu zostanie przesłane do Zgłaszającego, na podany adres e-mail na 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.
5. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w kursie do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, Organizator zwraca 100 % kosztów. Uczestnicy, którzy nie odwołają pisemnie swojej nieobecności w kursie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, i nie wezmą udziału w kursie mogą zostać obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
6. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu. W przypadku odwołania kursu uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.

Koszt kursu:

Koszt uczestnictwa w Kursie w zakresie Zarządzania Nieruchomościami wynosi 2  400,- zł + VAT .
W przypadku jednorazowej wpłaty do dnia 10.02.2019r. koszt kursu wynosi 2.200,00 zł + VAT.

Płatność w ratach :
Terminarz wpłat:
I rata w kwocie 1.200,00 zł + VAT do dnia 10.02.2019 r.
II rata w kwocie 1.200,00 zł + VAT do dnia 30.08.2019 r.

W przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych stawka VAT wynosi 0%.
W pozostałych przypadkach obowiązuje 23% VAT

Opłaty za Kurs należy przesłać na konto Instytutu:
Alior Bank  
85 2490 0005 0000 4530 6524 5505      

Terminy

Terminy przewidywanych zjazdów:

2-3; 16-17; 30-31 marca, 6-7 kwietnia, 11-12; 25-26 maja,  8-9 czerwca oraz 28-29 września, 5-6; 19-20 października 2019 roku.

Rozpoczęcie Kursu nastąpi 02 marca 2019, a zakończenie 20 października 2019 roku.

Rejestracja

Rejestracja online
Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

Wypełnij formularz

 

Rejestracji można też dokonać pocztą

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać na adres:
Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa,
03-728 Warszawa,
ul. Targowa 45, pokój 27,

tel./fax 22 619-78-97, 22 619-13-50,  510 158 150
e-mail: szkolenia@igpim.pl.
Wymagane dokumenty: wypełniona Karta Zgłoszenia, .

Program kursu:

I. Zarządzanie nieruchomościami jako działalność zawodowa

II. Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości

III. Stosunki cywilno-prawne

IV. Własności inne prawa rzeczowe

V. Gospodarka nieruchomościami

VI. Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami

VII. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

VIII. Wybrane zagadnienia z wiedzy ekonomicznej

IX. Postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne

X. Źródła informacji o nieruchomościach

XI. Zarządzanie ekonomiczno-finansowe

XII. Przejmowanie nieruchomości do zarządzania

XIII. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

XIV. Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi

XV. Wycena nieruchomości – wybrane zagadnienia

XVI. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami– wybrane zagadnienia

XVII. Doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami

XVIII. Podstawowe informacje o zarządzaniu nieruchomościami w państwach członkowskich Unii Europejskiej

XIX. Plan zarządzania nieruchomością

Szczegółowy program

 

Miejsce zajęć

KIPPiM Warszawa

ADRES

MAPA

Targowa 45,
03-728 Warszawa,
Polska

Telefony

Email

510-158-150
22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl