Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

Cykl szkoleń “Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych”

 

Program szkoleń skierowany jest do inwestorów, inspektorów nadzoru budowlanego, architektów krajobrazu i projektantów różnych branż, do pracowników samorządów lokalnych, absolwentów wydziałów urbanistyki, budownictwa, drogownictwa i architektury, ochrony środowiska, a także do przedsiębiorstw realizacji terenów zieleni i innych zainteresowanych osób.

 

Uczestnictwo w 3 szkoleniach zakończone egzaminem gwarantuje otrzymanie

Certyfikatu “Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym

 

I  szkolenie    – Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych

 

II szkolenie   – Projektowanie w otoczeniu drzew – inżynierskie metody ochrony i poprawy warunków
siedliskowych drzew miejskich
 

 

III szkolenie – Gospodarka drzewostanem w procesie inwestycyjnym – Projekt Ochrony Drzew

 

 

Szkolenia odbywają się w Warszawie ul. Targowa 45 – Praga Północ.

 

IRMiR Warszawa
ADRESMAPA
Targowa 45,
03-728 Warszawa,
Polska
TelefonyEmail
510-158-150
22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

 

Instytut cyklicznie prowadzi szkolenia z dziedziny gospodarowania nieruchomościami i terenami zieleni oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,  a dla osób z wykształceniem średnim 60-godzinny kurs na Administratora Nieruchomości oraz 200-godzinny kurs na Dyplomowanego Zarządcę Nieruchomości.