Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@igpim.pl

Kategoria: Szkolenia

Cykl szkoleń “Inspektor Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym”

Opis szkoleń Program szkoleń skierowany jest do inwestorów, inspektorów nadzoru budowlanego, architektów krajobrazu i projektantów różnych branż, do pracowników samorządów lokalnych, absolwentów wydziałów urbanistyki, budownictwa, drogownictwa i architektury, ochrony środowiska, a także do przedsiębiorstw realizacji terenów zieleni i innych zainteresowanych osób. Uczestnictwo w 3 szkoleniach zakończone egzaminem gwarantuje otrzymanie Certyfikatu “Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie…
Przeczytaj więcej

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego – szkolenie 28 listopada 2019r.

Informacje podstawowe Termin:  28 listopada 2019 Cena: 400 zł Miasto: Warszawa Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.   Opis szkolenia Program szkolenia skierowany jest do pracowników urzędów gmin, do osób zajmujących się wynajmowaniem i zarządzaniem lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład zasobu gminy. Nowelizacja ustawy…
Przeczytaj więcej

Wspólnoty mieszkaniowe małe i duże – zarządzanie nieruchomościami w praktyce po zmianie prawa, według najnowszego orzecznictwa.

Informacje podstawowe Termin: 20 listopada (środa)   9³º – 16³º Cena: 430,00 zł Miasto: Warszawa   Opis szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla firm świadczących usługę zarządzania dla wspólnot, dla zarządów wspólnot oraz dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Zasady działania dużej oraz małej wspólnoty mieszkaniowej po zmianie prawa, organy wspólnoty, kompetencje zarządu wspólnoty oraz organu uchwałodawczego,…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie nieruchomościami – eksploatacja nieruchomości w kontekście prawa budowlanego

Informacje podstawowe Termin: 26 listopada 2019 r. (wtorek) 9³º – 16³º Cena: 480,00 zł Miasto: Warszawa   Opis szkolenia Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej, właścicieli nieruchomości, rzeczoznawców, zarządców i administratorów nieruchomości, pracowników spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, osoby prowadzące kontrole techniczne i okresowe utrzymania budynków, pracowników nadzoru technicznego i inwestorskiego, projektantów, kierowników budowy oraz…
Przeczytaj więcej

Jak prawidłowo prowadzić zebranie wspólnoty mieszkaniowej

Informacje podstawowe Termin: 03 grudnia (wtorek)  godz. 9³º – 16³º Cena: 420,00 zł Miasto: Warszawa   Opis szkolenia Program szkolenia skierowany jest do zarządców, administratorów nieruchomości, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz przedstawicieli spółdzielni i zasobów komunalnych (gminy, urzędy miast), których lokale znajdują się w zasobach wspólnot mieszkaniowych. Wykład poprowadzi Pani Bożena Kopeć– Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada…
Przeczytaj więcej

Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych -szkolenie

Informacje podstawowe Termin: 08 października 2019. Cena: 590 zł Miasto: Warszawa Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018. Opis szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurami, metodami i technologiami ochrony drzew na terenie budowy. Przedstawione zostaną rozwiązania inżynierskie oraz przyrodnicze działania rehabilitacyjne dla prawidłowej…
Przeczytaj więcej

Projektowanie w otoczeniu drzew- Inżynieryjne metody poprawy warunków siedliskowych drzew miejskich. – szkolenie

Informacje podstawowe Termin: 22 października 2019 Cena: 590 zł Miasto: Warszawa Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.   Opis szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurami, metodami i technologiami ochrony drzew na terenie budowy. Przedstawione zostaną rozwiązania inżynierskie oraz przyrodnicze działania rehabilitacyjne dla…
Przeczytaj więcej

Gospodarka drzewostanem w procesie inwestycyjnym Projekt Ochrony Drzew (POD). – szkolenie

Informacje podstawowe Termin: 29 października 2019 Cena: 590 zł Miasto: Warszawa Dofinansowanie (nawet w 100%) z funduszy Urzędu Pracy – IRMiR jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018.   Opis szkolenia Na szkoleniu przedstawione będą wymagania rozwojowe drzew oraz metody oceny ich szans przeżycia, kryteria kwalifikacji do adaptacji lub usunięcia na etapie planowania i projektowania…
Przeczytaj więcej