Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@igpim.pl

Aktualna oferta szkoleń

  • Budowlany proces inwestycyjny w świetle nowelizacji Prawa budowlanego. Stan prawny na 19.09.2020

   Opis : Inwestycje budowlane to ciąg wielu następujących po sobie czynności i działań, prowadzący do realizacji i ukończenia przedsięwzięcia budowlanego. W procesie inwestycyjnym dochodzi do styku, a niekiedy i przenikania wielu norm i gałęzi prawa. Wszystko to sprawia, że każda inwestycja niezależnie od jej rozmiarów stanowi zawsze wyzwanie dla każdej osoby i instytucji zaangażowanej w ten proces.
   Data rozpoczęcia : 09/12/2020
   Cena : 520 zł PROMOCJA!
  • Prawo budowlane po nowelizacji, a ochrona drzew oraz rozwiązania komunikacyjne pozwalające na unikanie kolizji z drzewami. Jak zbudować ścieżkę rowerową i nie uszkodzić drzew?

   Opis : Szkolenie skierowane jest do inwestorów, inspektorów nadzoru budowlanego, projektantów, do pracowników samorządów lokalnych, wydziałów urbanistyki i architektury, ochrony środowiska, także do przedsiębiorstw realizacji terenów zieleni oraz dla osób, które uzyskały Certyfikat Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym-szkolenie doszkalające.
   Data rozpoczęcia : 01/12/2020
   Cena : 500 zł PROMOCJA!
  • Zarządzanie zasobem mieszkaniowym

   Opis : Zarządzanie zasobem mieszkaniowym na podstawie: ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity: Dz. U 2020r. poz. 611), oraz uchwał rad gmin w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
   Kodeks cywilny – wybrane zagadnienia.
   Kodeks postępowania cywilnego – wybrane zagadnienia.
   Data rozpoczęcia : 26/11/2020
   Cena : 400 zł

  • Administrator Nieruchomości – kurs 60 godzin/weekendy,tylko online/

   Opis : Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem średnim lub wyższym, którym powierzono zadanie administrowania nieruchomością (administratorzy nieruchomości, członkowie wspólnot mieszkaniowych, właściciele firm, administratorzy w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, zarządach budynków komunalnych, pracownicy nieruchomości publicznych i instytucjonalnych), jak i dla osób poszukujących zatrudnienia w tym zawodzie.
   Uczestnicy kursu otrzymują Certyfikat Administratora Nieruchomości.
   Data rozpoczęcia : 14/11/2020
   Cena : 1300 zł Promocja!

  • Administrator Nieruchomości – kurs 60 godzin

   Opis : Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem średnim lub wyższym, którym powierzono zadanie administrowania nieruchomością (administratorzy nieruchomości, członkowie wspólnot mieszkaniowych, właściciele firm, administratorzy w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, zarządach budynków komunalnych, pracownicy nieruchomości publicznych i instytucjonalnych), jak i dla osób poszukujących zatrudnienia w tym zawodzie.
   Uczestnicy kursu otrzymują Certyfikat Administratora Nieruchomości.
   Data rozpoczęcia : 03/11/2020
   Cena : 1300 zł Promocja!

  • Dyplomowany Zarządca Nieruchomości – Kurs specjalistyczny 200 godzin

   Opis : 200-godzinny Kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania nieruchomościami.  Po ukończeniu Kursu i odbyciu szkolenia praktycznego – absolwent uzyskuje tytuł "Dyplomowany Zarządca Nieruchomości" potwierdzający kwalifikacje zawodowe – wydawany przez Polską Federację Zarządców Nieruchomości.
   Najwyższe kwalifikacje do zarządzania różnego typu nieruchomościami-taniej, szybciej bez konieczności ukończenia studiów podyplomowych.
   Data rozpoczęcia : 21/11/2020
   Cena : 2300 zł PROMOCJA!

  • Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych -szkolenie I

   Opis : Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurami, metodami i technologiami ochrony drzew na terenie budowy. Przedstawione zostaną rozwiązania inżynierskie oraz przyrodnicze działania rehabilitacyjne dla prawidłowej ochrony drzew.
   Data rozpoczęcia : 13/10/2020
   Cena : 550 zł PROMOCJA!
  • Projektowanie w otoczeniu drzew- Inżynieryjne metody poprawy warunków siedliskowych drzew miejskich. – szkolenie II

   Opis : Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurami, metodami i technologiami ochrony drzew na terenie budowy. Przedstawione zostaną rozwiązania inżynierskie oraz przyrodnicze działania rehabilitacyjne dla prawidłowej ochrony drzew.
   Data rozpoczęcia : 27/10/2020
   Cena : 550 zł PROMOCJA!