Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

AGENT NIERUCHOMOŚCI

 

60-godzinny

kurs AGENT NIERUCHOMOŚCI

– w programie kursu zajęcia praktyczne

Opis kursu

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (po połączeniu IGPiM i IRM) jest Instytutem badawczym  nadzorowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Organizujemy w Warszawie na ul. Targowej 45 szkolenia o zróżnicowanej tematyce. Zajmujemy się organizacją szkoleń od lat 90tych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z wykształceniem średnim lub wyższym, które zamierzają podjąć pracę w agencji nieruchomości lub pracują w zawodzie i chcą doskonalić swój warsztat pracy.

Uczestnicy kursu otrzymują Certyfikat Agenta Nieruchomości.

 

Warunki uczestnictwa

1. Przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia lub wypełnienie formularza on-line jest warunkiem wpisania osoby na listę uczestników .
2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wcześniejsze dokonanie płatności za kurs.
3. Po przyjęciu zgłoszenia i dokonaniu płatności przez Uczestnika Organizator wystawia i przesyła Uczestnikowi fakturę VAT.
4. Potwierdzenie realizacji kursu zostanie przesłane do Zgłaszającego, na podany adres e-mail na 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.
5. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w kursie do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, Organizator zwraca 100 % kosztów. Uczestnicy, którzy nie odwołają pisemnie swojej nieobecności w kursie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, i nie wezmą udziału w kursie mogą zostać obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
6. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu. W przypadku odwołania kursu uczestnicy otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty.

Terminy

Daty: 9-10 i  30-31 marca oraz  6-7 kwietnia 2019 roku.

Koszt kursu

Koszt uczestnictwa 1 osoby w 60-godzinnym kursie wynosi: 1100,00 zł  +VAT
W przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych stawka vat wynosi 0%.
W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi   1100,00 zł + 23% VAT.

Dofinansowanie/ nawet w 100%/  z funduszy Urzędu Pracy
KIPPiM jest wpisany do rejestru instytucji  szkoleniowych pod nr. 2.14/00068/2018

W przypadku braku uczestnictwa w szkoleniu dokonane wpłaty nie będą zwracane .
W ww. kosztach: materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej), kawa, herbata.

 

Rejestracja

Rejestracja online
Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza online dostępnego poniżej.

 

Wypełnij formularz

Zgłoszenia można też dokonać pocztą.

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać na adres:

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa,
03-728 Warszawa,
ul. Targowa 45, pokój 27,

tel./fax 22 619-78-97, 22 619-13-50,  510 158 150
e-mail: szkolenia@igpim.pl.
Wymagane dokumenty: wypełniona Karta Zgłoszenia.

 

 

 

Program kursu:

 

BLOK I – Uwarunkowania prawne wykonywania pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

09.03.2019 r. (sobota) – godz. 9.00-17.00

1.1. Regulacje prawne zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami

1.1.1. Definicje ustawowe

1.1.2. Standardy zawodowe i kodeks etyki

1.1.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

1.1.4. Organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami

1.1.5. Zasady udzielania licencji zawodowych przez organizacje zrzeszające pośredników w obrocie nieruchomościami

1.1.6. Wykonywanie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w innych krajach

1.2. Regulacje prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

1.2.1. Wybór formy działalności gospodarczej

1.2.2. Obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych

1.2.3. Obowiązki związane z przeciwdziałaniem wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych i nieujawnionych źródeł oraz   przeciwdziałaniu   finansowania terroryzmu

1.2.4. Obowiązki związane z ochroną praw konsumentów i konkurencji

1.2.5. Inne wybrane przepisy

1.3. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

1.3.1. Rodzaje umów ( otwarta,  z klauzulą wyłączności)

1.3.2. Forma umowy

1.3.3. Obowiązkowe elementy treści umowy wynikające z przepisów

1.3.4. Elementy umowy wynikające z indywidualnych ustaleń klienta i pośrednika

Zajęcia praktyczne: Konstruowanie umowy pośrednictwa. Prezentacja przykładowych umów pośrednictwa

Czytaj dalej

Miejsce zajęć

KIPPiM Warszawa

ADRES

MAPA

Targowa 45,
03-728 Warszawa,
Polska

Telefony

Email

510-158-150
22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

 

Instytut cyklicznie prowadzi studia podyplomowe w zakresie zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, kurs na Agenta Nieruchomości oraz szkolenia z zakresu zagadnień nieruchomości i zieleni na terenach zurbanizowanych, a także specjalistyczne szkolenia dla Placówek Służby Zdrowia.