Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97 ; +48 510 158 150
szkolenia@igpim.pl

Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Szkolenia

Nasza wiedza i doświadczenie do Twojej dyspozycji

Instytut Rozwoju Miast i Regionów (po połączeniu IGPiM i IRM) jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Organizujemy w Warszawie na ul. Targowej 45 szkolenia i warsztaty praktyczne z zakresu nieruchomości, z przepisów prawnych dotyczących kształtowania i funkcjonowania zieleni na terenach zurbanizowanych oraz przepisów prawa budowlanego. 

Oferujemy szkolenia od lat 90. XX wieku. W latach 2005-2012 Instytut we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego i od 2012- do 2014 roku ze Społeczną Akademią Nauk w Warszawie prowadził studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami. Nasza kadra składa się wyłącznie z doświadczonych trenerów, praktyków i ekspertów w swoich dziedzinach. Staramy się, aby tematyka i materiały szkoleniowe były zawsze aktualne oraz odpowiadały na bieżące potrzeby edukacyjne.